Proizvodi > konzervirana riba

Robna marka Veličina Obrada Pakovanje
Skip Jack - tuna komadi 80 g , 140 g,
160, 170 g,
185 g, 1 kg
usitnjena tuna u
biljnom ulju ,
konzervirana
sosevi, voda ,
miks povrća
Skip Jack - tuna komadići 80 g , 140 g,
160, 170 g,
185 g, 1 kg
komadi tune u
biljnom ulju ,
konzervirana
sosevi, voda ,
miks povrća
Sardina 115 g,
125, 150 g
bez glave, utorbe i repa; konzervirana u biljnom ulju sosevi, voda ,
miks povrća
Skuša 115 g,
125, 150 g
bez glave, utorbe i repa; konzervirana u biljnom ulju sosevi, voda ,
miks povrća