Proizvodi > Sistemi za aeraciju ribnjaka

 

Lopatičnim aeratorom postiže se najveći učinak, tj unos kiseonika u vodu po KW
utrošene el. energije. Pri intenzivnoj proizvodnji preporučuje se upotreba min. 1.5KW po hektaru. Unos kiseonika je oko 2,5 kg/h, [to odgovara metaboličkoj potrošnji kiseonika od oko 10t aktivnog šarana. Unošenjem kiseonika u vodu pospešuje se aerobna razgradnja organskih otpadaka (npr. mrtvog rastinja) čime se stvara prirodna hrana u lancu ishrane, a sprečava anaerobno truljenje i razvoj štetnih bakterija u vodi. Osim amonijaka, itd. Takođe otežano.

Venturi. Ovo je moćan aerator koji pumpa vodu kroz venturijevu cev, usisavajući vazduh
iznad površine. Vazduh se raspršuje u turbulenciji propelera na fine najsitnije mehuriće. Posebno je pogodan za dubinsku aeraciju (do 2.5metra) i raslojavanje, tj mešanja slojeva vode na svim dubinama. Unos kiseonika je oko 2.5kg/h, što idealno pogoduje metaboličkoj potrošnji kiseonika od oko 9 tona aktivnog šarana. Unošenjem kiseonika u vodu pospešuje se aerobna razgradnja otpadaka čime se opet pospešuje prirodna hrana i lanac ishrane, a sprečava truljenje i razvoj bakterija. Razlika u ovom slučaju je da je aeracija dubinska te u kombinaciji sa površinskom učinak je maksimalan. Osim unosa kiseonika u vodu, ovim načinom se oslobađaju gasovi i jedinjenja iz vode poput CO2, nitrita, nitrata, amonijaka, itd. Otežava, tj. onemogućuje formiranje slojeva algi u i na jezeru. Dubina raspršivanja se može podesiti, a
pogodan je za zimsku upotrebu i to do -60C. Isporučuje se bez kabla i zaštitne utičnice.

U ponudi imamo 2 modela, u zavisnosti od konjskih snaga (jačine), a karekteristike su sledeće:

- Pneumatska hranilica.. Jednostavna za upotrebu, a u isto vreme snažna utomatska
hranilica sa raspršivačem je koncipirana za hranjenje na ribnjacima na većoj razdaljini i površini hranjenja. Kompaktni i lagani rezervoar od prohroma namenjen je za postavljanje u spoljašnjem prostoru i praktično neuništiv. Pored rezervoara za hranu o sadrži i vazdušnu turbinu, raspršivač, i dva cevna odvoda sa raspršivačima kao i tajmer za vremensko podešavanje hranjenja. Poznat je značaj učestalosti i tačnosti u hranjenju, a najveća prednost je što omogućava tačnu količinu u poželjnom vremenskom intervalu.

Korišćenjem ovog revolucionarnog proizvoda, imate mogućnost biranja četri intervala
hranjenja u toku jednog sata, pri čemu se trajanje intervala hranjenja može bez ikakvih
ograničenja regulisati pomoću finog podešavanja. Dijametar granula može biti od 0.5mm do 3mm.

Vetrenjača sa «dubble diagram» kompresorom za aeraciju vode u ribnjaku.

Hibridni sistemi Vetrenjača sa generatorom za proizvodnju el energije na mestima bez zemaljske električne mreže.